АСАКА-ДО: ИСКУССТВО САМООБОРОНЫ И РУКОПАШНОГО БОЯ.

         

   https://www.youtube.com/watch?v=pAeZtup_aRU

   

  https://studio.youtube.com/channel/UCqTM8vrmaPtm-dp3i-_ebwA/editing/images 

   

  НАБОР ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

  с 5 до 17 лет

   

  Адрес: г. Минск, м/р-н Чижовка, ул. Голодеда 17-5.  

  Школа боевого искусства "АСАКА". 

  Тел.: А1 +375 29 3277564. МТС +375 33 6903519.  

   

  asaka-do